DRUEVISUAL logo DRUEVISUAL

Služby

Statická web aplikácia

Či už ide o zvýraznenie vašich služieb, predstavenie produktov alebo poskytnutie základných kontaktných informácií, je to ideálna voľba na online prezentáciu vašej spoločnosti alebo značky. S rýchlejším vývojom a hospodárnosťou v jeho jadre.

  • SEO priateľsky
  • Rýchlejší vývoj
  • Nákladovo efektívny

Dynamická web aplikácia

Ideálne riešenie pre podniky pôsobiace v prostrediach s dynamickým obsahom, ako je elektronický obchod, blogy a fóra. Prepojené s redakčným systémom podľa potrieb.

  • Interaktívny
  • Manažment obsahu
  • Integrácia externých služieb